• หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารและกิจกรรม

  • ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ

20 เมษายน 2566 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารดน้ำดำหัว รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์, รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ และ ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ เนื่องในวาระโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อแสดงถึงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
 264
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์