การประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

การประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

2 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ มาลา นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้ร่วมกันให้เสนอเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาให้การปลูกข้าวในตำบลขี้เหล็กมีผลผลิตดียิ่งขึ้น 

 179
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์