โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรกรรมในประเทศไทย

โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรกรรมในประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)

โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน

เลขที่ 287 หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทร: 083-421-6879, 088-252-6097 E-mail : th_aec@hotmail.com

www.aecth.org

 

 6120
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์