ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

190 รายการ
5 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิและผู้ประสานงานโครงการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมด้วยเทศบาลตำบลขี้เหล็ก จัดประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิและจัดอบรมแก่เกษตรกร ในพื้นที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วม "โครงการลดโลกร้อนจากการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" กับมูลนิธิฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก
630 ผู้เข้าชม
4 เมษายน 61 เวลา 11.00 น. นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 13 และสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย" ระหว่าง มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ณ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
671 ผู้เข้าชม
3 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานโครงการลดโลกร้อนฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ บ้านนาทราย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
1073 ผู้เข้าชม
29 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย"
628 ผู้เข้าชม
31277 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์