ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

188 รายการ
3 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานโครงการลดโลกร้อนฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ บ้านนาทราย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
995 ผู้เข้าชม
29 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย"
568 ผู้เข้าชม
27156 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์