ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

198 รายการ
10 เมษายน 61 เวลา 12.00 น ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ทองวิทยา (ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมรับประทานอาหารพร้อมลงนามความร่วมมือและเป็นที่ปรึกษา มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
739 ผู้เข้าชม
9 เมษายน 61 เวลา 11.00 น. นายวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย" ระหว่าง มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ณ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในภาคกลางของไทย
727 ผู้เข้าชม
5 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิและผู้ประสานงานโครงการ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมด้วยเทศบาลตำบลขี้เหล็ก จัดประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิและจัดอบรมแก่เกษตรกร ในพื้นที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่เข้าร่วม "โครงการลดโลกร้อนจากการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" กับมูลนิธิฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก
782 ผู้เข้าชม
4 เมษายน 61 เวลา 11.00 น. นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 13 และสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย" ระหว่าง มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ณ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
817 ผู้เข้าชม
3 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานโครงการลดโลกร้อนฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ บ้านนาทราย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
1290 ผู้เข้าชม
29 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย"
761 ผู้เข้าชม
40106 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์