ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

195 รายการ
4 เมษายน 61 เวลา 11.00 น. นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี และ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมด้วยผู้แทนจากกรมทหารราบที่ 13 และสมาชิกสภาเกษตรกรฯ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ในการจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย" ระหว่าง มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ณ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
729 ผู้เข้าชม
3 เมษายน 61 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน รองประธานมูลนิธิฯ และผู้ประสานงานโครงการลดโลกร้อนฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ แก่เกษตรกรกลุ่มอาชีพการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ณ บ้านนาทราย ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทย" ให้แก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
1171 ผู้เข้าชม
29 มี.ค. 2561 เวลา 09.00 น. มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชาสัมพันธ์ "โครงการลดโลกร้อน จากการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย"
682 ผู้เข้าชม
34804 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์