บทความน่าสนใจ

บทความน่าสนใจ

24 รายการ
สถาบันวิจัยการเกษตรเจ้อเจียง (Zhejiang Academy of Agricultural Sciences – ZAAS) และสถานีอารักขาพืชจิงหัว (Jinhua Plant Protection Station – JPPS) มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute – IRRI) ได้ริเริ่มงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยชาวนาที่กำลังประสบปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยปัญหานี้เกิดขึ้นมานานระยะหนึ่งแล้ว  แต่ในปี พ.ศ. 2548 และ 2550 ได้เกิดวิกฤตการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวอย่างรุนแรง ซึ่งเกษตรกรต้องหาซื้อสารเคมีกำจัดแมลงมาใช้ฉีดพ่น แต่ยิ่งฉีดพ่น เพลี้ยกระโดดก็ยิ่งระบาด จนทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มสูงถึง 57.6 เหรียญสหรัฐ/ไร่/ฤดูปลูก (ราว 2016 บาท/ไร่) ซึ่งเป็นต้นทุนสูงสุดที่เกษตรกรเคยใช้ จนเกษตรกรหลายคนเลิกทำนา เพราะต้นทุนที่สูงเกินไป
1834 ผู้เข้าชม
แน่นอนว่าในยุคนี้ เราต้องนำสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาช่วยในการทำเกษตร เป็นการทำเกษตรแบบ Smart farmer ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรในแบบเดิมที่เน้นการปลูกในปริมาณมาก มาเป็นการปลูกให้พอเหมาะกับกำลังของตนเองและพอดีกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นการปลูกแบบการตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ก็ป็นการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำเกษตร
1685 ผู้เข้าชม
หนุนเกษตรกรไทยพลิกฟื้นสังคมเกษตรแบบเก่าด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ ร่วมมือกันบริหารจัดการ ขจัดปัญหาเรื้อรัง ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และปั้นนักประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีเกษตร ผนึกกำลังสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้ไทยเป็นที่หนึ่งด้านเทคโนโลยีเกษตรครองโลก
4165 ผู้เข้าชม
พลังอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่พลังจากแรงกาย พลังจากอำนาจเงิน พลังจากการศึกษาหรือความรู้ พลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่พลังแห่งความหวัง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความหวังให้ผู้คนให้มากที่สุด และนั่นคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
931 ผู้เข้าชม
“มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์” www.ouikum.com เป็นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟรี สำหรับเกษตรกรได้ใช้ขายและกระจายสินค้าเกษตรและแปรรูปแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างสินค้า เช่น สินค้าลดการเผา สินค้าเกาตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์PGS ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรทั่วไป ปุ๋ยอินทรีย์ อุปกรณ์ทางการเกษตร และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น
4220 ผู้เข้าชม
26224 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์