ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

195 รายการ
วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ประจำพื้นที่อำเภอวังเหนือ นาย จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาชิกกลุ่มลดการเผาอำเภอวังเหนือ ได้ทำการอัดก้อนซังข้าวโพด ณ บ้านเมืองตึงเหนือ และบ้านเมืองทอง วังเหนือ ลำปาง เพื่อเก็บไว้เป็นอาหารสัตว์ และเพื่อทำอาหารสัตว์หมักต่อไป
215 ผู้เข้าชม
วันที่ 26 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า บ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเมืองตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ระยะทางประมาณ 3,500 เมตร โดยวัตถุประสงค์ของการทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันการลุกลามของการเกิดไฟป่า ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ (Black Carbon) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
197 ผู้เข้าชม
วันที่ 25 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดฟางก้อนจำนวน 50 ก้อน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว โดยสนับสนุนให้กับเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าว บ้านเมืองทองหมู่ที่ 8 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้มีความสนใจต่อเนื่องมาจากการจัดอบรมโครงการ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากฟางข้าวในวันที่ 16 มีนาคม 2564 lที่ผ่านมา และได้รวมกลุ่มจัดทำการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยจากฟางข้าวตั้งแต่นั้นมาอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถใช้ฟางข้าวที่เหลือในไร่พื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวนำมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม และมีรายได้เสริมสามารถใช้ประโยชน์จากฟางข้าวได้มากที่สุดโดยไม่มีการเผาบนพื้นที่การเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ (Black Carbon) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
205 ผู้เข้าชม
เรียนรู้เทคนิคทางการเกษตรมากมาย วิธีเพิ่มผลผลิต จากเกษตรกรต้นแบบ พร้อมรับของรางวัลทุกเดือนแค่กดรับเป็นสมาชิก Line Official กับเราวันนี้ แอดเลย
315 ผู้เข้าชม
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 🙏น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 🙏🙏🙏 ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)
331 ผู้เข้าชม
มเจ้าหน้าที่ส่งเสริม​มูลนิธิ​ ฯลฯ ตรวจเยี่ยม​เกษตร​กรที่​เป็นสมาชิกลดการเผาที่ก้าวเข้าสู่ปีที่​ 3​ ของ​ ต.ขี้เหล็ก​ อ.แม่ริม​ จ.เชียงใหม่​ ปีนี้ผลผลิต​สวย​ น้ำหนักดี
390 ผู้เข้าชม
34807 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์