ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

196 รายการ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์ นำมาใช้ในการควบคุมโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา สามารถสร้างเส้นใยและผลิตสปอร์จำนวนมากรวมกันเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียวเข้ม
208 ผู้เข้าชม
17 มีนาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มชาวนาหยุดเผา จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
325 ผู้เข้าชม
9 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบประกาศนียบัตรและอุปกรณ์ทำแนวกันไฟ แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลการประกวดจาก “โครงการประกวดหมู่บ้านลดการเผา” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิฯ อันดับที่สาม คือ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
387 ผู้เข้าชม
7 มีนาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มชาวนาหยุดเผา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
420 ผู้เข้าชม
4 มีนาคม 2565 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์การเกษตรให้กลุ่มชาวนาหยุดเผา ซึ่งเป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านต้นขาม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จากอาลีบาบา กรุ๊ป ในประเทศไทยที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
263 ผู้เข้าชม
28 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมห้ามเผา 60 วัน อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
319 ผู้เข้าชม
37518 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์