ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

190 รายการ
25 พฤษจิกายน 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบเกียรติบัตรแกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกปลอดการเผา 103 ราย เข้าร่วมโครงการ และมีการสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นขับรถไถสาธิต และมีการเปิดหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านปลอดการเผา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
677 ผู้เข้าชม
วันที่12-13 พฤศจิกายน 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้เข้าพบนายอำเภอแม่ลาน้อย ดร.ชูชาติ คำมา และเกษตรอำเภอ นายก อบต แม่ลาน้อย รวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจ้งการเข้าพื้นเพื่อมาดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และหยุดเผา บนพื้นที่สูง รวมถึงฝากตัวเอาสาสมัครให้อยู่ในพื้นที่เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในลำดับต่อไป
1034 ผู้เข้าชม
5 พฤศจิกายน 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวของกษตรกรสมาชิกในโครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตร ณ บ้านต้นขาม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวบ้านต้นขาม มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงกาารลดการเผาทั้งหมด 98 คน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,800 ไร่
798 ผู้เข้าชม
2 พฤษจิกายน 2563 ทีมงานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ออกติดตาม และตรวจเยี่ยมสมาชิกลดการเผาบนพื้นที่สูง ณ บ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม และได้เรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม และความเป็นมาของโครงการแม่แจ่มโมเดล โดย ครูอุทิศ สมบัติ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ที่ได้สั่งสมมายาวนานนับสิบๆปี ในถานะผู้ก่อตั้ง และประธานมูลนิธิฮักเมืองแจ่ม
666 ผู้เข้าชม
20 ตุลาคม 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการอบรมเสริมศักยภาพชุมชน เพื่องการแข่งขัน อย่างเข้มแข็ง ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
398 ผู้เข้าชม
6-7 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้า Noburn พร้อมตรวจประเมิน และมอบใบเซอร์มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ได้จากกระบวนการปลอดการเผา แก่กลุ่ม ลุงพงษ์ออแกนิคฟาร์ม อำเภอสันป่าตอง , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังธารทอง อำเภอดอยหล่อ , กลุ่มสุภาฟาร์มผึ่ง อำเภอแม่ริม , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมภูพืช อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
783 ผู้เข้าชม
31273 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์