ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

195 รายการ
วันที่ 16 มีนาคม 2564 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)  จัดกิจกรรมอบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำปุ๋ยหมักจากซังและเปลือกข้าวโพดพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยท่านวิทยากร นายพงศกร ห้องพ่วง เกษตรตำบล ตำบลวังทอง และเรื่อง การทำอาหารหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.นรินทร์ ทองวิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ณ เทศบาลอาคารเอนกประสง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าอบรมในครั้งนี้กว่า 50 คน
471 ผู้เข้าชม
มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)ขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสา ร่วมเป็นอาสาสมัครทำแนวกันไฟ และขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟภายใต้โครงการ จิตอาสา สู้ไฟป่า เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ในพื้นที่สูงเขตจังหวัดภาคเหนือ
549 ผู้เข้าชม
วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 ทีมนักส่งเสริมการเกษตร และอาสาสมัครมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับชุมชนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ทั้งนี้ หากพบเห็นไฟป่า ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
708 ผู้เข้าชม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ จัดกิจกรรมอบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่ เกษตรทางเลือก การทำปุ๋ยหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด และ การทำอาหารหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด ณ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
377 ผู้เข้าชม
วันที่ 03/02/2564 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรม ในงาน กิจกรรม ไม่เผา เราทำได้ (ราชสาส์น รวมใจ ไม่เผานา) ร่วมจัดโดย ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส / สสส. / กรมควบคุมมลพิษ ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 690 คน
422 ผู้เข้าชม
25 พฤษจิกายน 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบเกียรติบัตรแกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกปลอดการเผา 103 ราย เข้าร่วมโครงการ และมีการสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นขับรถไถสาธิต และมีการเปิดหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านปลอดการเผา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
744 ผู้เข้าชม
34803 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์