ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

188 รายการ
ประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของมูลนิธิฯ
677 ผู้เข้าชม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ จัดกิจกรรมอบรม ภายใต้โครงการเพื่ออากาศบริสุทธิ์ และป่าสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อ 3 หัวข้อ ได้แก่ เกษตรทางเลือก การทำปุ๋ยหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด และ การทำอาหารหมักจากซังและเปลือกข้าวโพด ณ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
266 ผู้เข้าชม
วันที่ 03/02/2564 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ แนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่เกษตรกรรม ในงาน กิจกรรม ไม่เผา เราทำได้ (ราชสาส์น รวมใจ ไม่เผานา) ร่วมจัดโดย ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส / สสส. / กรมควบคุมมลพิษ ณ ที่ว่าการอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 690 คน
313 ผู้เข้าชม
25 พฤษจิกายน 2563 มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบเกียรติบัตรแกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกปลอดการเผา 103 ราย เข้าร่วมโครงการ และมีการสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้นขับรถไถสาธิต และมีการเปิดหมู่บ้านนำร่อง หมู่บ้านปลอดการเผา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
592 ผู้เข้าชม
วันที่12-13 พฤศจิกายน 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ได้เข้าพบนายอำเภอแม่ลาน้อย ดร.ชูชาติ คำมา และเกษตรอำเภอ นายก อบต แม่ลาน้อย รวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแจ้งการเข้าพื้นเพื่อมาดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่ออากาศบริสุทธิ์ และหยุดเผา บนพื้นที่สูง รวมถึงฝากตัวเอาสาสมัครให้อยู่ในพื้นที่เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในลำดับต่อไป
915 ผู้เข้าชม
5 พฤศจิกายน 2563 ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงข้าวของกษตรกรสมาชิกในโครงการลดการเผาบนพื้นที่การเกษตร ณ บ้านต้นขาม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มสมาชิกผู้ปลูกข้าวบ้านต้นขาม มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงกาารลดการเผาทั้งหมด 98 คน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,800 ไร่
708 ผู้เข้าชม
27152 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์